V rámci projektu musí každá zúčastnená organizácia zorganizovať 3 až 3 denné programy STAGE na základe vlastnej prezentácie. KÓD Teátrum tiež usporiadalo svoj progam 2022. 27. februára.

Deň STAGE pozostáva z prezentácie predstavenia, diskusie o predstavení s autormi a odbornej diskusie moderovanej odborníkmi s rodičmi a učiteľmi, ako aj s účastníkmi.

Na základe skúseností z dňa STAGE sa predstavenie môže počas projektu ďalej spresňovať a rozvíjať a pre tvorcov je to tiež dobrá skúsenosť, aby videli, ako reaguje publikum.

Predstavenie divadla KÓD:

„Vážení diváci! Prežívanie a vyrovnávanie sa s našimi spoločnými traumami iným spôsobom, ako je ten náš, môže v mnohých vyvolať hnev a agresiu. Preto vás prosíme, aby ste naše predstavenie prijali s primeranou otvorenosťou a akceptáciou. S poďakovaním „Code Theatre“
Anjeli zaspali – Karanténne momenty
Súbor napísal vlastné monológy a piesne o karanténe, zmenách, nových prekážkach a zážitkoch počas pandémie. Súčasťou predstavenia sú aj aranžmány a transkripcie piesní, ako aj jeho vlastné nahrané improvizačné scény.

Program dňa STAGE bol:

  • Anjeli zaspali – Prezentácia predstavenia „Karanténne momenty“ (cca 90 min)
  • 10 minútová prestávka
  • Diskusia s odborníkmi (Dr. Katalin Baracsi, internetová právnička a Gergő Villányi, psychologická poradkyňa) (cca 45 min)
  • 10 minútová prestávka
  • Odborná konzultácia k prezentácii (ako bola vytvorená? ako sa dá takáto prezentácia vytvoriť?, aké materiály boli použité?, ako sme začali proces? atď.) (cca 45 min.)
  • Hodnotenie (prieskum spokojnosti) (cca 20 minút)

Fotografie z podujatia: