2023. Konferencia STAGE – dialóg o divadelnej pedagogike sa konala 20. januára. Miestom konania bolo štúdio Abacusan a divadelná a tréningová sála divadla KÓD. Do konferencie sa online zapojili aj zástupcovia digiQ v Bratislave a Strednej odbornej školy Kölcsey Ferenc v Satu Mare, internetová právnička Dr. Katalin Baracsi a psychologická poradkyňa Gergő Villányi.

Program konferencie bol nasledovný:

  • 13:00 – 13:30 STAGE – Medzinárodný projekt divadelnej pedagogiky stručný prehľad, predstavenie organizácií zapojených do projektu
  • 13:30 – 15:00 Paralelné premietanie prezentácií z projektu STAGE vo viacerých miestnostiach
  • 15:00 – 15:20 Prestávka na kávu
  • 15:20 – 17:00 Dialóg o mieste divadelnej pedagogiky vo vzdelávaní, možnosti využitia odborných materiálov vytvorených v rámci projektu

Podujatie bolo bezplatné.

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu STAGE (Erasmus+ 2020-1-HU01-KA227-YOU-094091).