MEDZINÁRODNÝ DIVADELNÝ VÝUČOVÝ PROJEKT

Zúčastňujeme sa medzinárodného programu Erasmus+

Vývoj metodiky v medzinárodnej spolupráci s pomocou dramatickej pedagogiky

Tri národy štyri organizácie za 22 mesiacov za účasti mnohých mladých a ešte mladších ľudí, nespočetné množstvo nápadov, bezhraničný optimizmus, otvorenosť a ochota spolupracovať.

Koordinované Nadáciou Giving Hungary (Budapešť, Maďarsko) „… divadlo po celom svete! ale aký svet?“ to znamená: „Celý svet je javisko… – ale aký svet?“ V rámci súťaže Erasmus + s názvom „Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft.“ (Budapešť, Maďarsko) a DigiQ (Bratislava, Slovensko) a Ferenc Kölcsey High School (Satu Mare, Rumunsko) vypracujeme metodiku.

Číslo zmluvy ponuky: 2020-1-HU01-KA227-YOU-094091

Plnenie záväzkov prijatých na základe výberového konania sa začne 01.04.2021 a potrvá do 31. januára 2023.

Citované z výzvy na predkladanie ponúk:

„partnerstvo pre kreativitu

„…Typ aplikácie je zvýšiť kvalitu, inováciu a uznanie práce s mládežou, ktorá podporuje rozvoj tvorivých zručností a kompetencií a rozvoj tvorivého potenciálu mladých ľudí, a tým aj odolnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov.“ núdzová situácia)…“

„…Jedným z cieľov je vybaviť mladých ľudí a dospelých nástrojmi a kompetenciami na rozvoj kreatívnych a inovatívnych riešení rizík a spoločenských výziev, s ktorými sa predtým nestretli, a vidieť potenciál kritických situácií…“

koordinátor

Hungary

Partneri

Slovakia
Romania
Hungary