S radosťou uverejňujeme naše fotografie a emócie o prvom STAGE Day víkendu.

Veľká pochvala patrí Andrei (Andrea Cox) a Lucii (Lucia Macalovka) za ohromnú prácu v teréne a úsilie, ktoré vynaložili pri organizácii podujatia. Ako aj zamestnancom Bieleho divadla, Michalovi a Barbore a ďalším za ich zanietenú prácu. Aj Andrea a Lucia povedali, že to bola mimoriadne príjemná akcia a zážitok. Dielo bolo prevedené na profesionálnej úrovni.

Na fotkách nájdete Andreu schovanú v maske 🙂.

Attila Denes

Fotografie z akcie