2022. 20. mája. a 22. všetci účastníci projektu STAGE sa zišli v Budapešti medzi.

Diskutovali sme o tom, ako ďaleko sa všetci dostali, aké udalosti sú za nami a aké termíny nás čakajú.

Našou hlavnou témou bol letný tábor v maďarskom Horányi, ktorého sa zúčastnia slovensky hovoriaci študenti z Bratislavy, mládež a dospelí z Rumunska (Satu Mare) a Maďarska (zmiešané lokality). Vekové rozpätie sa začína na 13 a končí na 27 rokoch. Čaká nás veľmi zmiešaný tábor, preto bolo dôležité plánovať každý deň a každú minútu.

Samozrejme, okrem práce sme si našli čas aj na prehliadku pamiatok a odborné a priateľské diskusie zamerané na budúcnosť.

Bol to fantastický, ale bohužiaľ veľmi krátky víkend!