#amatőr színtársulat, #érzékenyítő előadások, #színházi nevelés, #internetbiztonság, #kortárs szövegek, #klasszikus drámák

A Giving Hungary Alapítvány által alapított és fenntartott színházi alkótóműhelyünk folyamatosan új és új előadásokkal igyekszik bővíteni repertoárját.

Ezen előadások két csoportra bonthatók: készítünk digitális- térről, kapcsolatokról szóló előadásokat, annak valós működését és veszélyeit bemutatva, mintegy tükröt tartva a mai fiatalságnak, hogy tudatosabbá tegyük használatukat ezen világban.

A másik csoport a kortárs és klasszikus drámák, színdarabok színpadra vitele, mellyel igyekszünk a magyar irodalom tananyaghoz kapcsolódni, így rendhagyó magyar óraként is be tudunk segíteni a művek feldolgozásának színesítéséhez.

Előadásaink bárki számára megtekinthetőek meghirdetett időpontjainkban. A belépés a pedagógusoknak ingyenes. Ezen felül előre egyeztetett időpontban iskolának, osztálynak szervezhető zártkörű előadás színháztermünkben, igény szerint helyszínre utaztatva. Amennyiben az időpontegyeztetés nem sikerül élő előadásra, úgy internetbiztonságról szóló előadásaink felvételről is vetíthetőek.

Oktatáspolitikánk: értékmegőrzés, értékteremtés

Iskolánk megőrizte és folytatja a szatmári magyar oktatás évszázados hagyományainak keresztény/keresztyén szellemiségét, az értékőrző és identitást erősítő nevelést, ám igyekszik az oktatás terén a modern kor kihívásainak is maradéktalanul eleget tenni. Az intézmény egyik nem titkolt szándéka a tehetséggondozás, főként a reáltantárgyak (matematika, fizika, informatika, kémia) keretében, de minden téren kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetünk (színjátszás, anyanyelvápolás, idegen nyelvű projektek, üzletkötés, néptánc, művészi kreativitás, énekkar, sport). Fontos számunkra az oktatáson túl a nevelés: olyan embereket nevelni, akik megőrzik és tisztelik kultúránk értékeit, akiknek az anyanyelv nemcsak a beszéd eszköze, de megtartó erő, a hagyományokban gyökerező kultúra pedig visszahívja őket szülőföldjükre.

Kölcsey szellemiségét őrizzük, iskolánk választott jelmondata követendő cél diákjaink számára: "Hass, alkoss, gyarapíts..." . Nem ígérünk könnyű utat diákjainak. De azt igen, hogy olyan tudást kínálunk nekik, amely a jövőre készít, amely nem talmi kincs, hanem megtartó erő: "a műveltség, a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete" (Németh László).

Hiszünk abban, hogy a gyerekek és fiatalok tudnak és akarnak lenni

DIGITÁLISAN INTELLIGENSEK

 

A 21. századi technológiák és a digitális média lehetővé teszi a kommunikációt, az együttműködést, a párbeszédet és a vitát a társadalom minden szintjén. Ugyanakkor a polgárok közötti határvonalakat megszüntető haladás tudatosabbá teszi az alapvető értékeket és saját világnézetünket. A nem létező virtuális határok próbára teszik mások tiszteletét, véleményüket, hagyományaikat, vallásukat. 

Hiszünk abban, hogy a digitális állampolgárságra nevelés, valamint az interdiszciplináris és ágazatokon átívelő megközelítések készségekkel ruházhatják fel a fiatalokat, és támogathatják toleranciájukat és megértésüket , amelyek oly szorosan kapcsolódnak az elfogadáshoz, az érzékenységhez és az alázathoz. 

A digitális állampolgárság célja, hogy szemléletváltást alakítson ki azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a biztonság egy átlátható digitális világban. A digitális állampolgárság lényege a felelősség tudatosítása saját magatartásáért az online térben.
Hiszünk abban, hogy a gyerekek és fiatalok tudnak és akarnak digitálisan intelligensek lenni.

Tegyük lehetővé számukra!

 “Állj a vállunkra, hogy mi is messzebb láthassunk!”

Az Abacusan Stúdió 2008-ban kezdte meg működését a Fortune Magyarország Kft. oktatásszervezési üzletágaként, és 2013. óta önálló társaságként, 2014 óta nonprofit Kft-ként nyújtja szolgáltatását. 2013. őszén vált a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által Regisztrált Tehetségponttá, 2017. tavaszán Akkreditált Kiváló Tehetségponttá.

Társaságunk a legkülönbözőbb korosztályok tagjai számára szervez oktatási, képzési, ismeretterjesztő és családi programokat, komplex vetélkedőket, valamint a szabadidő hasznos és minőségi eltöltését segítő szolgáltatásokat.

 

Fókuszban a STEAM

STEAM

A programok a nemzetközi pedagógiai szóhasználatban a STEAM rövidítéssel jelölt –természettudományos, informatikai, technikai, matematikai és művészeti – területre fókuszálnak,

ugyanakkor hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvekre és a humán- és társadalomtudományokra is.

Folyamatosan figyelemmel követjük a STEAM terület hazánkban és a nemzetközi gyakorlatban fellelhető innovatív, új eszközeit, módszereit, s ezeket foglalkozásainkba, versenyeinkbe integráltan mutatjuk be, alkalmazzuk.

Tehetséggondozás

A gyermekek számára óvódás kortól a felnőtté válásig nyújtunk ismeretbővítő, gazdagító, tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő szolgáltatást különböző informális oktatási módszerek segítségével.

Programjaink minden érdeklődő gyermek számára nyitva állnak.

A közös munka során kiemelkedő képességeket, motivációt mutató gyermekek számára további tehetséggondozó programokat indítunk.

Tehetséggondozó programunkat három korosztály és tematika szerint egymásra épülő szinten valósítjuk meg. A középiskolás korosztály számára a pályaválasztást elősegítő tematikát felsőoktatási intézmények, vállalatok bevonásával és aktív közreműködésével alakítjuk ki.

Komplex szemléletformálás, személyiségfejlesztés  

Az Abacusan Stúdió credója szerint programjaink tartalmának összeállításakor a tartalmi komplexitásra  törekszünk.

Ezzel a megközelítéssel az a célunk, hogy a programjainkon részt vevő gyermekek az őket körülvevő világot, a tudományokat egységben, összefüggéseiben látva, a választott területet még mélyebben ismerjék meg, és az összefüggések ismeretében, azokra új szemszögből tekintve, új megközelítéseket ismerjenek fel.

Hitvallásunk, hogy a tehetséggondozás során külön figyelmet kell fordítani az egyes készségekben korlátozott gyermekek (pl. diszlexia, hiperaktivitás) fejlesztésére, motiválására is. Ebben kiváló, elismert szakemberek segítik munkánkat.

A programok megfogalmazásakor arra törekszünk, hogy az abban részt vevő gyermekek mindegyike a benne rejlő készségek, képességek maximumát hozhassa ki magából.

Ezt a törekvésünket kiválóan támogatja a feladatok komplex jellege, a csapatverseny.

Programjaink során a gyermekek kompetenciafejlesztését is prioritásnak tekintjük.

A tematika kialakítása, a feladatok összeállítása, a foglalkozások munkaformáinak megtervezése során a szociális kompetenciák, a szövegértés, a finommotorikus készségek, a logikus gondolkodás, a környezettudatosság fejlesztésére törekszünk.